Questa poesia, dell’anarchico Domenico Salemme, è stata appositamente composta e letta nella piazza di Grisolia durante la prima giornata di “Terra d’amore e libertà. Due giorni di editoria anarchica in Calabria” in ricordo del compagno Franco Di Gioia.

Franco, ha’ sempre luttatu

cuntra i patruni e li ‘mbrugliuni!

 

Quannu facìa i comizi Franco Di Gioia

I ‘mbrugliuni ca si sentianu colpiti

Vivianu in paranoia

E dicianu: “Ancora parra stu cazzu ‘i Francu,

ancora unn’è stancu”.

 

Nun avìa paura né da morte, né da galera

Luttava cuntra ogni forma di potere

Quannu facìa ‘u comiziu d’u barcune ‘i Pierinu

Dicìa pane aru pane e vinu aru vinu.

Si mobilitava ‘a questura, picchì avìanu paura

Ca’ ancuna cosa potìa succeda sicuru

Venianu sbirri in borghese e in divisa

E tienìanu sutta controllu ‘u paise

 

Quannu Francu scriva ‘i documenti, alli leggia,

Era nu piacire veramente

Usava nu linguaggiu facile assai

Caì putianu capiscia puru l’operai

 

Dicìa ‘a genti: “ chini fa azioni malamenti

Unn li succeda nenti

A Francu ccu li comizi, ci ritiranu a patenti”.

 

Ficiru nu scioperu i studenti

e dissiru: “Vai Francu! Nua ti damu ‘a forza e tu si la menti!”

 

Ti ricordanu l’operai forestali e chilli d’a comunità montana

Ca pe lu lavuru tu ha datu na forte manu

 

Francu dicìa sempre:

“Vuagliu mangia pane e cipuddra

Ma unn vuagliu licca’ ‘u culu a nuddru”.

 

Chiù vote t’anu min acciatu

Ma nun te si spagnatu

Sulu a morte t’ha fermatu.

 

Domenico Salemme

Grisolia 22/07/2020